Výzva k podání nabídky - obnova místních komunikací Oslavice