Myslivecké sdružení Oslavice

Myslivecko - občanské sdružení Balinské údolí se sídlem v Oslavici sdružuje převážně místní občany se zájmem o přírodu a myslivost.

MS-Oslavice-foto

V současné době má mysliveské sdružení 18 členů.


Honitba MS Balinské údolí zasahuje do katastrálních území obcí Oslavice, Osové, Oslavička, Baliny a Velké Meziříčí.

Výměra honitby:

 • celková výměra 1273 ha
 • 853 ha zemědělská půda
 • 400 ha lesní půda
 • 3 ha vodní plochy
 • 17 ha ostatní pozemky


Vedení sdružení:

 • předseda: Pospíšil Vlastimil
 • místopředseda: Hladík L.
 • jednatel: Votava Richard.
 • pokladník: Šoukal František
 • hospodář: Peňázová Jana (Tel:604 580 899) 


Myslivecká stráž:

 • Pospíšil Jaroslav ml.
 • Šoukal František
 • Štoksa Jiří ml.


Posláním mysliveckého sdružení Balinské údolí je výkon práva myslivosti v souladu s právními předpisy, se zaměřením na ochranu přírody a zvěře, která zde žije.


MS Balinské údolí se snaží za zachování životního prostředí pro budoucí generace. Neoddělitenou součástí výkonu práva myslivosti je hospodaření se zvěří a její lov. Smyslem lovu je zabezpečit rovnováhu v přírodě a redukovat přemnožené či škodící druhy zvěře. Povinností myslivců je ctít tradice našich předků a tyto dále dodržovat a rozvíjet pro nové generace.


Zvěř v honitbě

Je možné spatřit srnčí zvěř, zajíce, bažanty, koroptve a také zvěř černou. Naší snahou je snižovat stavy černé zvěře. Nejen, že dělá škody na pozemcích, ale také na drobné zvěři.