Výpis platných usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Oslavice, konaného dne 23. 8. 2023, od 18:00 hodin