Výpis platných usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Oslavice, konaného dne 14. 12. 2022, od 18:00 hodin.