Výpis platných usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavice, konaného dne 14. 10. 2022, od 18:00 hodin.