Vyhláška č. 3/2011 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno