Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č.2/2023, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství