Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství