Opakované veřejné projednání Změny č.1 UP Oslavice