Zápis z věřejné schůze 11. dubna 2011 - kanalizace