Dokumentace domovní přípojky kanalizace

Na obecním úřadě v Oslavici je k nahlédnutí dokumentace ke splaškové kanalizaci - domovní přípojky.