Budování kanalizace 2011 - informace

Realizaci provádí firma Unistav Jihlava v Oslavici jí zastupuje p. Zeman

Byly provedeny sondy na hloubku stávajícího vodovodu VM- Třebíč, podél kterého má být realizován výtlak kanalizace do Velkého Meziříčí.

Bylo zjištěno, že vodovod není úložen v dostatečné hloubce, proto nebude možné použít těžkou techniku, ale pouze lehčí a některé úseky bude nutné zřejmě realizovat ručně.

Na váhu byl navezen materiál ,který bude použit později. U kulturního domu je složen materiál, který bude použit pro výtlak do Velkého Meziříčí.

fotografie: http://www.oslavice.cz/joomla/index.php/fotogalerie/category/82-kanalizace.html