Ptačí chřipka

Ve Valdíkově se objevila nebezpečná ptačí chřipka. Nařízení veterinární správy rozděluje obce podle vzdálenosti od ohniska na obce ochranného pásma a pásma dozoru. Naše obec Oslavice patří do pásma dozoru a je třeba nahlásit chov.

Co se týká chovů drůbeže bude nutné provést zjištění počtu jednotlivých druhů a poté provést hromadné nahlášení.

Je možné vyplnit formulář a odeslat na email oslavice@oslavice.cz

Připravte si počet chované drůbeže: 

Hrabavá (kur domácí, krůty, perličky, křepelky, bažanti, koroptve a jiné) Vodní drůbež (husy, kachny a jiné) Drůbež ostatní (pštros, emu, nandu a jiní běžci) Holuby Počet jiného ptactva v zajetí (dravci, pávi, papouškovití a jiní)

Akce proběhne do pátečního večera 9. 2. 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Ing. Pavel Janoušek - starosta obce