Poplatky 2023

Připomínáme úhradu poplatků za odpady 400 Kč/osoba, nebo rekreační objekt. 

Dále poplatky za psa 100 Kč/1. pes, 150 Kč/další pes. Poplatky jsou splatné do konce února 2023. 

Je možné je uhradit na účet obce: číslo účtu: 38326751/0100. Variabilní symbol: číslo domu.

Předání známky na popelnici po telefonické dohodě zajistí starosta.

Nebo hotově v kanceláři OÚ.