Fotografie : Slavnostní otevření požární zbrojnice a svěcení polytechnické učebny ZŠ 6.5.2023