Dotace na kůrovce jsou otevřeny!

Odkaz na dotace na podávání žádostí o finanční příspěvek na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity v NESTÁTNÍCH lesích za rok 2020.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-a-myslivosti/financni-prispevky-na-kurovcove/vyzva-k-podavani-zadosti-o-financni.html