Vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování a odstraňování komunálních odpadů