Obecně závazná vyhláška obce Oslavice č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství