V pondělí 9.5. začíná stavba okružní křižovatky u Oslavice

Od pondělí 9. května začíná plánovaná stavba okružní křižovatky na silnici II/360 u Oslavice.


Místní komunikace Třebíčská v k.ú. Velkém Meziříčí bude uzavřena v úseku za křižovatkou se silnicí č. II/360 u Oslavice. Délka uzavírky: 60 m.


Silnice č. II/360 bude částečně uzavřena v místě křižovatky s místní komunikací Třebíčskou v km 108,24 - 108,58. Provoz zde bude řízen střídavě pomocí světelného signalizačního zařízení (semaforů).


Objížďka povede po silnici č. II/360 a místní komunikaci průmyslová zóna jih v k.ú. Velkém Meziříčí a v k.ú. Oslavice.


Info úřední deska Velké Meziříčí:

DZpr.II-360-MK-Treb.III-36054-Oslavice-VEL.MEZ.OK.pdf

19748-2022-Uzavirka-MK-Trebicska-cast.uzavirka-II360-Vel.Me.pdf