Poplatky 2021

Připomínáme úhradu poplatků za odpady 400 Kč/osoba, nebo rekreační objekt. 

Dále poplatky za psa 100 Kč/1. pes, 150 Kč/další pes. 

Poplatky jsou splatné do konce února 2021. 

Je možné je uhradit na účet obce: číslo účtu: 38326751/0100 . Variabilní symbol: číslo domu. 

Předání známky na popelnici po telefonické dohodě zajistí starosta. Nebo hotově v kanceláři OÚ.