Informace o digitalizaci katastru nemovitostí v KÚ Oslavice Tisk

Oznámení o obnově katastrálního operátu

Oznámení o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí