Stížnost na fungování projektu Dyje II. ze dne 13.11.2011 Tisk

Stížnost na fungování projektu Dyje II. (ve formátu pdf)