Územní studie - Oslavice Tisk

Zadání územní studie - lokality BR1, BR3, BR4, BR5, BR6, BR7

BR1 BR3 návrh studie

BR4 BR5 BR6 návrh studie

BR7 návrh studie