Jak předejít situaci, že se dítě ztratí či se stane obětí trestného činu? Tisk

Rady pro rodiče

• komunikujte se svým dítětem, zajímejte se o jeho problémy, naslouchejte mu, vnímejte změny v jeho chování
• mějte vždy přehled o tom, kde a s kým se vaše dítě nachází, mějte přehled o jeho denních aktivitách
• vysvětlete dítěti klidným a přiměřeným způsobem (v závislosti na jeho věku) jaká nebezpečí ho mohou potkat a jak jim může čelit, na koho se může obrátit s žádostí o pomoc

• dítě by mělo znát základní linky tísňového volání (112, 158, 155, 150, 156)
• učte děti, aby věřili svým vlastním pocitům, ujistěte je, že mají právo říct kdykoliv „NE“, jestliže cítí, že není něco v pořádku
• vždy velmi dobře zvažte, komu své dítě svěřujete a tyto osoby si náležitě prověřte (např. chůva)
• pro případ zmizení dítěte mějte k dispozici (nejlépe vždy při sobě) aktuální fotografii vašeho dítěte

 

Dojde-li ke zmizení vašeho dítěte...

• kontaktujte policii na kterékoliv policejní služebně nebo na lince tísňového volání 158 ihned, jakmile zjistíte, že se vaše dítě ztratilo, vyvarujte se pozdního oznámení, rozhodovat mohou i minuty
• v závislosti na věku dítěte prohledejte všechna místa, kde by si dítě mohlo hrát nebo kde by mohlo usnout, uvědomte si, kdy a kde jste jej viděli naposledy, i malé dítě je schopno ujít několik kilometrů
• poskytněte policii detailní popis vašeho dítěte včetně oblečení a zvláštních znamení (jizvy, tetování, mateřská znaménka), předejte policii aktuální fotografii vašeho dítěte v odpovídající kvalitě, informace o jeho zdravotním stavu a užívaných lécích
• informujte policii o okolnostech zmizení dítěte, kdy a kde, popř. s kým jste jej naposledy viděli
• policii uveďte jen pravdivé a nezkreslené informace, v žádném případě informace nezatajujte, i sebemenší detail může být významný pro pátrání včetně změn v chování dítěte před jeho zmizením
• zamezte přístupu sousedů, známých a dalších osob mimo rodinu do domu nebo bytu, odkud se dítě ztratilo do doby, než policie provede šetření na těchto místech
• buďte neustále na příjmu, aby vás policie mohla bez problémů kontaktovat
• pohřešování dítěte představuje pro každou rodinu velké psychické trauma, máte proto možnost využít služeb policejního psychologa, nebojte se také kontaktovat neziskové organizace pomáhající lidem v obtížných životních situacích, k dispozici jsou vám také linky důvěry

 

Základní pravidla bezpečného chování pro děti

• vždy by si měl informovat rodiče o tom, kam jdeš a s kým a požádat je           o svolení
• neměl by ses venku pohybovat sám, vždy je lepší mít doprovod kamaráda nebo dospělé osoby
• neměl bys přeceňovat své síly, zbytečně riskovat, nechat se „vyhecovat“ kamarády k tomu, abys podstoupil něco, co by mohlo skončit nešťastnou náhodou, ohrozit tvé zdraví nebo život
• jestliže se někdo pokusí tě odvést někam proti tvé vůli, snaž se dostat           se od něj pryč, ať už za použití křiku, kopání nebo jiných metod
• pokud si tě někdo bude chtít vyfotografovat, máš právo říct „NE“                       a informovat o tom své rodiče nebo jinou důvěryhodnou dospělou osobu
• nikdy nestopuj, nenastupuj do auta k žádné osobě (ať už známé                     či neznámé), nemáš-li předem daný souhlas rodičů
• v případě, že se ztratíš rodičům na veřejně přístupném místě, nepátrej po nich sám a co nejdříve vyhledej uniformovaného policistu či strážníka nebo jinou důvěryhodnou osobu (prodavačka v obchodě, maminka s dětmi,...)     a řekni jim, že jsi se ztratil a potřebuješ pomoct najít rodiče
• zapamatuj si základní bezplatné linky tísňového volání, na které se můžeš obrátit 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (158 – Policie ČR,                         155 – Zdravotnická záchranná služba, 150 – Hasičský záchranný sbor ČR, 156 – Obecní policie, 112 – Jednotné evropské číslo tísňového volání)